De foreløbige overvejelser i forbindelse med en lateralflowtest til screening for SARS-CoV-2 baseret på screening af sundhedspersonale i Region Hovedstaden. Gruppen bag skriver således:

Screeningen af personale har givet anledning til en række spørgsmål, og COVID-19 screeningsgruppen i Region Hovedstaden har udarbejdet en række svar samt en konklusion.

Den foreløbige videnskabelige litteratur viser, at antistofdiagnostik af SARS-CoV-2 er vanskelig. Det gælder diagnostik i almindelighed, og implemetering af hurtig diagnostik i særdeleshed. Problemerne relaterer sig især til risikoen for lave antistoftitre og risikoen for krydsreaktivitet. Valget af Livzon som test skyldes til en vis grad, at 100.000 af denne var hjemkøbt af privat donor. Vi havde på daværende tidspunkt ventet 3 uger på ELISA baseret test fra firmaet Wantai. Disse test kom aldrig frem og forsyningsmulighederne for andre testmuligheder var meget usikre. For at sikre muligheden for epidemiologisk overvågning blev flere Livzon test hjemkøbt efter validering.

Region Hovedstaden: 4,1 procent af de sundhedsfaglige har været smittet med COVID-19

Validering af Livzon testen

Sensitiviteten har vi testet i et panel med 155 SARS-CoV-2 patienter, hvoraf 128 var reaktive. Sensitiviteten var derfor 82.5% [75.3, 88.4]. Specificiteten har vi testet på 651 plasmaprøver udtaget i de to foregående vintersæsoner, hvor vi antager, at andre mulige krydsreagerende Coranavirus har cirkuleret. Vi fandt 3 reaktive og en inkonklusiv prøve. Vi beregner dermed en specificitet på 99.5% [98.7, 99.9]. Første halvdel af afprøvningen blev gennemført med 3 blindede aflæsninger, der viste god overensstemmelse mellem aflæsninger. Afprøvningen viste også, at nogle af de positive reaktioner var svage og først kunne aflæses efter fulde 15 minutter i god belysning. Vi har i mindre serier sammenlignet fuldblod versus plasma/serum og forskellige mængder af blod. Disse har ikke givet anledning til divergerende svar.

Overvejelser og begrænsninger

Det var til valideringen vanskeligt at skaffe prøver fra SARS-CoV-2 patienter med lette symptomer, idet gemte prøver ikke var tilgængelige på sådanne patienter. Det gælder, både for Livzon assay’et og andre tilgængelige assays, at de er afprøvet på patienter med moderat til svær COVID-19 sygdom og tilsvarende en grad af mere alvorlige symptomer. Det er meget muligt, at lette SARS-CoV-2 infektioner udløser et mindre tydeligt antistofsvar, som dermed giver større risiko for falsk negative. Vi arbejder på at samle paneler af SARS-CoV-2 patienter med lette symptomer til validering både af testen fra Livzon, og også til mere generelle afprøvninger af nye tests.

Falsk negative og falsk positive i screening af såvel bloddonorer og personale

Foreløbige tilbagemelding viser meget forventeligt, at det giver betydelig frustration og usikkerhed, når man med verificeret eller stærkt formodet SARS-CoV-2 infektion testes negativ. Af ovenstående fremgår det, at det forventer vi netop, at se i knap 1 af 5 tests på raske personer. Vi vil gennemgå tilfælde af positiv PCR screeninger og falske antistof tests hurtigst muligt. De falsk positive giver mindre anledning til individuel frustration, men er i virkeligheden nok mere bekymrende. Andelen af falsk positive blandt de samlede positive i en given gruppe afhænger af, hvor mange positive der er i alt. De falsk positive fylder således mest i en gruppe med lav immunitet.

Fremtidige testmuligheder

Flere og mere kendte firmaer er på vej med nye testkits (f.eks. Roche, Abbott, Ortho, Wantai m.fl.). Vi validerer disse hurtigst muligt. Screeningen af personale i Region Hovedstaden er tilrettelagt således, at vi gemmer én prøve til bekræftelse af kviktesten, og til validering af de kommende testmuligheder (efter godkendelse fra Etisk Komité). Resultaterne af disse forbedrede tests vil blive tilgængelige for den enkelte deltager.

Konklusion

COVID-19 screeningsgruppen i Region Hovedstaden er opmærksom på tekniske udfordringer med den anvendte Livzon hurtigtest. Testen giver overordnet en god indikation af, hvor mange der har haft SARS-CoV-2 infektion. Testen er velegnet til monitorering af tidligere SARS-CoV-2 i større populationer. Vi har fokus på at sikre de bedst mulige testmuligheder til screening af sundhedspersonale og på at sikre den enkelte adgang til sine test-resultater. Screeningen viste sig at imødekomme et stærkt ønske blandt sundhedspersonale med en tilslutningen på mere end 20.000 kolleger på 3 dage. Vi har udarbejdet information til deltagerne om hvordan resultaterne skal forstås og om hvordan man generelt vurderer at man forholder sig ved et givent test-resultat.

Yderligere info

  • Kasper Karmark Iversen, professor i akutmedicin på Herlev og Gentofte Hospital via 2871 2753
  • Henrik Ullum, professor i Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet via Rigshospitalets pressevagt på 3545 7475